Kavarna

Kavarna

Things to do - general
Country България
Говорими езицибългарски, руски, турски, английски
Използвани валутидолар, евро, лева

Спорт и природа

Релефът на община Каварна е равнинен и равнинно-хълмист. В границите на общината попадат най-източните части на Дунавската равнина – южните части на Добруджанското плато, както и части от Черноморското крайбрежие – брегова ивица и шелф.

По живописното Каварненско крайбрежие с дължина от 42 км са развити малки плажни ивици.

В рамките на общината се намира Добружанското каменовъглено находище с черни коксуващи въглища. То не е разработено поради трудните хидрогеоложки условия. В близост до село Българево е разработено находище на природен газ, което задоволява местното потребление на синьо гориво. В каварненска община се добива и варовик. Площта на териториите за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци е 794 дка. На дълбочина 1100 м в рамките на града е разкрит водоносен хоризонт на минерална вода, сондаж № Р-113. Като качествата водата е слабо минерализирана и е подходяща за ежедневна употреба. Преди време е функционирал завод за бутилиране на минералната вода- фирма „Извор“. В настоящия момент той не работи.

Един от най- важните ресурси на община Каварна е близостта с морето, както и плодородната земя в която са разположени неселените места. Добружанския чернозем е подходящ за развитието на разнообразни земеделски култури, лозови масиви. Почвата в северната част на общината е подходяща за отглеждане на технически и зърнено- фуражни култури.

Горския фонд в общината е съставен предимно от широколистна дървестна растителност – летен дъб, цер, обикновен орех, акация, полски ясен, мъждрян и др. горски видове.

По нивите с цел запазване на пшеничните зародиши от измръзване са засадени полезащитни горски пояси.

Земеделските територии заемат 419 659 дка, или 87.2% от територията на общината. Обработваемата земя в земеделските територии е с обща площ 374 319 дка. Тя включва площта на нивите с относителен дял 97.5%, трайните насаждения – 2.1%, естествени ливади – 0.02%, други обработваеми земи – 0.4%. Мерите и пасищата са с площ от 35 983 дка.

Спорт и природа снимка

Нощен живот - описание

В курорта може да посетите рок концерт, да разглеждате забележителности, просто да се разходите, да купунясвате в някое от нощните заведения, да се отдадете на риболов, гмуркане, параглайдинг, наблюдаване на птици или просто да си почивате под слънчевите лъчи.

Култура и история - описание

През 5в. пр. Хр. гръцки заселници образуват колонията Бизоне. През античността и средновековието градът е икономически и културен център. За това свидетелстват крепостните стени, базилика, църкви, монети, накити, тракийско съкровище от златни апликации и др. Градът получава днешното си име след 15 век. През средновековието Каварна е християнско селище.

Unfortunately there are no accommodations at this location at the moment.

Unfortunately there are no tour offers at this location at the moment.

Unfortunately there are no car rental offers at this location at the moment.